Skab farve

På vores to farveudviklingsfabrikker producerer vi recepter til de farver, vi identificerer hvert år. Det handler om at skabe pigmentkombinationer, der nøjagtigt gengiver de nye standardfarver og deres mest almindelige varianter.

Privacy Statement Terms & Conditions Copyright AkzoNobel